viernes, 5 de julio de 2013

ANNA – "La Nova Fundació" - 4 de juliol 2013


Jo sóc Anna, una de les Estrelles de Maria, l'Estrella que porta la vibració OD. La vibració que assenta i col·loca la Nova Fundació, la Nova Fundació de la Terra, la Nova Fundació en el Cor.

Fills meus, som reunides totes les Estrelles i totes les servidores del Cor de Maria, fusionant les nostres particularitats, convertint-se en una espiral d'Elevació i de Reconnexió.

Avui la Nova Fundació establerta en l'Esperit es manifesta als vostres ulls, al vostre Cor. L'element Terra de la vostra Mare Terra comença a vibrar i a ressonar, a establir la Nova Fundació aquí mateix en el pla material. Nombrosos punts terrestres, corresponents també a les Portes del vostre cos, comencen a experimentar els seus tremolors, la seva accentuació de la vibració; connectant-se i enllaçant-se amb els altres punts terrestres.

Per als qui observeu el què passa en la superfície d'aquesta Terra, està clar i ho serà cada cop més, com aquests punts es van unificant, enllaçant de nou les vibracions, provocant els tremolors cada cop més llargs i extensos, simultanis, en la vostra Terra com en el vostre cos, que és la vostra Terra.

La Nova Fundació en el Cor de l'Un, en l'Unitat de l'Esperit, és la Fundació oberta al Crist, és la Casa ben neta i preparada on Crist pugui prendre el seu lloc definitivament. Molts de vosaltres oscil·leu encara, atravessant la Porta Estreta -Punt OD- i després retornant als chakres inferiors, per fer el que és a fer, en el sentit de la Sacralització de la matèria.

Tot i aixi, un cop la Porta Estreta i les estructures que envolten el Cor siguin perforades i atravessades, vosaltres us podreu moure en la manifestació del que Sou: des del chakra més baix ( Muladara), fins al chakra de la Corona; entesos com els cossos (subtils) que han existit fins ara.

En aquest sentit el vostre moviment és tot lliure per a manifestar el que és a manifestar. La vostra Porta Estreta OD no restarà tancada, això sí, podem dir una mica “embussada” per permetre l'activitat en els plans inferiors.

Estigueu atents al Punt OD, punt de la Terra, Punt on poden nèixer les noves llavors, on pot fructificar el vostre Amor Crístic. Notareu vibracions intenses manifestant-se a l'alçada de la punta del vostre esternó, repicant la Porta. Quan l'energia atravessi, els tremolors de tot el pit i de la caixa toràcica es faran presents.

La Nova Fundació està molt més enllà de qualsevol lluïta o persecució de qualsevol estat. La vostra Terra rebrà la Nova Fundació així com les Aigües de Dalt descendeixen, a mesura que Maria i totes nosaltres, tota la Llum Unificada provinent del Sol Central i tantes altres Estrelles, servidores de la Font Una, ingressen i poden ser rebudes en aquesta Nova Fundació.

Fills meus no sigueu temerosos de deixar obrir la Porta del Cor en totalitat. Abandoneu fins la més mínima vel·leïtat de pensament, la més mínima resistència, la més mínima il·lusió, per poder inflamar el vostre Punt OD.

Anna us convida a fer una petita entrada a la vostra Nova Fundació Aquí i Ara.

(Establiment de la Nova Fundació)

Fills meus la Gràcia és a condició de l'establiment de la Nova Fundació. L'intensitat de l'arribada de la Llum Una provoca el que és ben sabut per vosaltres: tant l'acceptació i la Reunificació, l'activació del Cos d'Eternitat en vosaltres, com l'allunyament momentani i el dolor, la caiguda en els pous on la vida es manifesta de forma pesada i us allunyeu de la veritat que Sou.

Estan en el mateix llit, un serà agafat i l'altre serà deixat”. Sabeu que és la Nova Fundació la que us porta a la vostra Veritat; que no és la Veritat que heu projectat a través dels vostres ideals, de les vostres preferències personals. Més aviat la Llum ve a trencar i ha demolir aquestes preferències personals que no deixen de ser barreres i impediments a la manifestació total de la Llum en vosaltres.

La Nova Fundació és una Realitat, doncs és a vosaltres d'establir-la en tota firmesa i en tota seguretat, gràcies a la vostra Interiorització, Silenci i Devoció al Cor de l'Un.

Amb l'Antorxa de la Nova Fundació espiritualitzeu la matèria, la vostra carn, la vostra Terra. La Nova Fundació crema i dissol tota brutícia, els temps de la gran neteja son aquí. L'Obra al Blanc ha de ser completada, nomès així la Transparència i el Crist podran manifestar-se a través vostre sense cap desviació, en els moments més crucials i definitius de l'Ascenció. El vostre assentament en la Nova Fundació, en el Punt OD, assegura el bon desenvolupament de totes les sincronicitats i retrobaments a venir.

Els nostres apropaments us serveixen per reforçar i atirar la vostra atenció cap a punts importants de treball en aquests dies, en aquestes setmanes. Un important treball amb el Foc i l'Aire ha estat fet, moment ara perquè l'Aigua i la Terra també rebin la seva Eternitat, arribant fins a la base de la Nova Fundació. Aquests son els Fonaments que permeten a la Terra d'obrir les seves Portes Sagrades.

Anna us acull en el Cor de l'Un, tal com vosaltres m'acollïu. Fent de la nostra unificació, una única Presència, trascendint els intercanvis, per convertir-nos en una sola Presència.

La Nova Fundació es consolida Aquí i Ara. Unifiqueu el Cel i la Terra, doncs aquest és el paper de la Nova Fundació.

Gràcies fills i filles en el Cor de l'Un, gràcies per tota la dedicació, per tot el vostre amor i paciència, per la vostra mirada serena i neutral davant les agitacions i canvis tant a dins com a fora. Recordeu d'establir-vos en el Silenci, en la Vibració del Cor; d'aquesta manera la Nova Fundació s'establirà de forma natural.

Nombroses distraccions poden aparèixer aquests dies i setmanes, allunyant-vos del Cor i activant d'una manera exagerada les vibracions del tercer ull. Feu consciència d'aquests moviments a dins vostre i retorneu la vostra focalització al Punt OD, al Punt ER, a la Corona Radiant del Pit. Treballeu tal com treballa la Terra fent vibrar i unificant tots els seus punts neuràlgics. Els moments son més que mai sincrònics i evidents amb els esdeveniments que esteu vivint.

Rebeu el Foc i la Flama en el vostre Punt OD, en la Nova Fundació. Rebeu la brasa Eterna, sempre calenta i sempre cremant.

Anna us acompanya així com totes les Estrelles, tots els Ancians, i tots nosaltres que som la mateixa familia en el Cor de l'Un. Gràcies fills i filles, en nom de la Confederació Intergalàctica dels Mons Lliures, en nom de la Font, en nom de totes les Consciències aquí presents a la Terra en aquest bell i gran moment de l'Ascenció Col·lectiva.

Sou estimats en i per tota l'Eternitat.

Gràcies fills. Anna posa la Brasa Ardent en la vostra Nova Fundació. Fins ara mateix.


Transmès per: Sijah Sirius del Col·lectiu dels Infants de la Llei de l'Un.

No hay comentarios:

Publicar un comentario