domingo, 19 de mayo de 2013

CRIST – 18 de maig de 2013


18 de maig de 2013

Jo sóc el Camí, la Veritat i la Vida. Pau i Gràcia, a tots vosaltres en aquesta Terra.

Amics i Germans d' Eternitat, jo Vinc, i acompleixo, el més a prop de vosaltres i en vosaltres, el que ha de ser, en tant que Camí de la Vida, en tant que Camí de la Veritat, i Veritat de la Vida. A fi, que avui, ningú pugui seguir ignorant les paraules que van ser pronunciades, ara fa més de 2000 anys.

La meva paraula és Amor, el meu Camí és el vostre Camí, la meva Veritat es la vostra Veritat, i la meva Vida es la vostra Vida. Infants de l' U, reunits i units en aquesta Llibertat veritable, aquella que no pateix cap jou, ni sofriment, ni preguntes, jo vinc a establir la meva Residència al vostre Cor, a fi que la vostra Residència d' Eternitat sigui lliure, i això de manera definitiva.

El que viviu a la vostra carn, o el que viureu a la vostra carn, a la superfície d' aquest món, no és més que el reflex de la vostra Llibertat i de la vostra Eternitat. Jo sóc el Camí, la Veritat i la Vida, venint a alliberar-vos, si tal es la vostra Veritat, si tal és la vostra Vida, i si tal és el vostre Camí.

El Temps d' Acolliment, en el sí del meu Retorn a la vostra densitat, és el Temps de la Joïa i de l' alegria. El vostre cos aquí baix, efímer i mortal, no és res comparat al vostre Cos d' Eternitat, al vostre cos d' Etreté, al que Sou en Veritat. Tot això, uns quants d' entre vosaltres ja ho sabeu, i ja ho viviu. Però les meves paraules s'adrecen al conjunt de l'humanitat, no només en un acostament entre la vostra consciència limitada i allò que sou en Eternitat, sinó, a la superfície d'aquesta Terra, per tots els seus habitants, per tots els éssers, en acord o en desacord amb el Camí, la Veritat i la Vida.

Jo vindré a trucar a la vostre Porta, de manera cada cop més tangible, per a revelar i desvetllar l' Eternitat, la Promesa i el Jurament. El conjunt del què representa la Llum i la Llibertat és a les vostres portes, i ve a trucar a la Porta del vostre Temple, obrint-vos la Porta a l' Eternitat retrobada.

Cada dia, en els temps anunciats aquí fa poc temps, acomplirem tots junts les Noces Terrestres, Casament entre el Cel i la Terra, Casament de Foc: Foc de l' Esperit, portant a l'extinció del foc vital i de l'ego, Foc de la Veritat, Foc de l' Amor, Foc de la Bellesa.

Cada dia, m'aproparé gradualment al vostre Temple. Feliços els simples d' Esperit. Feliços aquells en qui l'esperança mai s'ha apagat. Feliços aquells que tenen el Cor obert. Feliços aquells que el seu Cor Veu, en cadascú ningú més que ell mateix, aquell que en aquests Temps no jutja, sinó que es manté dret, en la Veritat, la Vida, i el Camí de l' Unitat.

Aquests temps acomplerts responen perfectament a allò que vaig transmetre al Ben-estimat, des de temps inmemorials, i llargs, en vosaltres. Us és demanat d'acollir i recollir, en la Gratitut i en la Pau, en la Humilitat i en la Simplicitat. Us Cridaré a cada minut, a cada respiració d'aquesta carn, a fi de fer-vos descobrir, sinó està fet, la Respiració Eterna del Cor, la Respiració Eterna de la Llibertat, la Respiració Eterna de la Veritat i la Vida.

En aquests Temps de Gràcia, la meva Espasa ve a tallar el que cal, a fi que cap jou i cap cadena no puguin trabar la vostra Esperança, la vostra Fe i el vostre Amor. Us serà fet, i us és fet, exactament, segons el vostre Cor. Cap coneixement, cap certesa d'aquest món no pot susbstituïr, i mai substituïrà, la Veritat del Cor. La veritat de la raó no és res cara a la Veritat del Cor. El camí de l'humà, en aquest món, no és res en relació al Camí del vostre Cor, i l' Eternitat i és inscrita. Cap obstacle no pot mantenir, ni frenar, qualsevol cosa que vingui a oposar-se a la Veritat establerta: vosaltres sou la Veritat, el Camí i la Vida. Vosañtres sou l' Amor que a près carn, vosaltres sou l' Amor en què la carn allibera l' Amor Etern, obrint del tot les Portes de la vostra Presència, permetent al vostre Ser Suprem retrobar la seva Supremacía, la seva Autonomia i la seva Multidimensionalitat.

Les division del món seran oposades a l' Unitat de l' Amor. Cap divisió no pot frenar la meva Vinguda, tal com jo mateix ho havia Anunciat, i tal com l' Àngel URIEL us ho ha anunciat fa uns quants dies. Us convido doncs, una última vegada, no a jutjar-vos, no a estar en algun tipus d' arrepentiment, sinó que us convido simplement a obrir encara més les Portes de la nostra Residència, a fi que la por, mai més, pugui fer ombra a l' Amor, la Llum i la Veritat.

Cada dia, durant les 12 etapes de les Noces Terrestres, avançaré cap a vosaltres, al mateix temps que vosaltres avançareu cap a mí, en el mateix Cor Un, de l' Unitat retrobada, en la mateixa Fraternitat, la del Cel i la dels Homes, a fi de retrobar la Humanitat vertadera, la de la vostra Eternitat.

Recordeu que la meva paraula es una Espasa de Doble Tall, que ve a treure tot allò que us impedeix, justament, d' accedir a la vostra Eternitat. Només aquell en què la por prevalgui sobre l' Amor, podrà encara veure altre cosa que el Camí, la Veritat, i la Vida. Vosaltres sou això, us ho vinc a recordar, sóc amb vosaltres per l' Eternitat, pels segles dels segles, en aquest món com en altres Móns.

Obriu el Cor, res d'altre us pot ser útil. Perquè en aquests temps on vinc a tallar el que cal, només podrà florir l' Amor que ha germinat en vosaltres, que us conduïrà a les vostres Residències d' Eternitat respectives, en tota Llibertat, en tota Autonomia, en tota Pau.

Vinc a convidar-vos a la Pau, vinc a convidar-vos a la Veritat, vinc a convidar-vos a la Bellesa, la que vosaltres Sou, més enllà de tota cadena, més enllà de tota vida limitada en aquest món. Així, el meu Cor es un Foc que crema, venint per l' Esperit, a cremar tot allò que no es mereix de restar, en la iniquitat, a fi de tallar el que cal, de manera definitiva.

Us convido a la Fervor, la Fervor de l' Esperit, la Fervor de l' Amor, per viure, en vosaltres mateixos, el vostre Camí, la vostra Veritat i la vostra Vida.

Cada dia, durant 12 dies, seré amb vosaltres des de l' instant on em cridareu. Des de l'instant on nosaltres Comunïem junts, em revelaré al vostre Cor, principalment, i també amb la meva Presència en el vostre Cor, al vostre costat. Donant-vos la mà i l' Esperit, a fi de fer el que ha de ser, a fi de Ser el que ha de ser fet, és a dir viure el Foc de l' Esperit, el Baptisme de l' Esperit, en Totalitat.

La Crida és, tanmateix, diferent per a cadascú de vosaltres, els meus estigmes són innombrables. Us retrobareu, els uns i els altres, en les paraules pronunciades, en les mirades dirigides, en els actes duts a terme en el Cor, i ningú no es podrà enganyar, ni enganyar a qui sigui, i encara menys enganyar-se a un mateix. Els temps de l' engany finalitzen, es temps de mantenir-se dret, en la Humilitat i la Rectitut, en la Humilitat i en l' Amor.

Sóc el garant de la vostra Llibertat, sóc el garant de la vostra Eternitat, però només vosaltres podeu acceptar el contingut, l' Essencialitat.

Així, aturaré aquí, aquesta tarda, les meves paraules, perquè la meva presència ocuparà totes les paraules, en cadascú de vosaltres. Perquè us serà ofert a viure en aquesta carn, com en aquest cos, i en tot cos pertanyent a aquets món, l' acció de la meva Presència, i el Segell de la meva Presència.

Així doncs, us ho repeteixo, aneu en Pau, no tingueu cap por, perquè els Temps de l' Esperança, els temps de l'espera, son acomplerts. Esteu a la Porta de la Vostra Residència d' Eternitat. Només vosaltres ho podeu verificar, cada dia una mica més, a fi d'acomplir el que LA FONT ja us va dir. A fi d'acomplir el que està acomplert, com ho constatareu, de tota Eternitat.

Els temps de l'il·lusió i del somni s'acaben, el Temps de la Llibertat i de l' Eternitat s'obre davant del vostre Cor. Gràcies a la nostre Unió i a la nostra reunió, vosaltres sereu, no només els Infants de la Llum i de l' Eternitat, no només els infants de l' U, sinó que viureu l' Unitat i viureu la Presència. I retornareu a les vostres Residències d' Eternitat, en la Gratitut, la Joia i l' alegria.

El Temps ha arribat, no hi ha doncs data a anticipar o a projectar. Hi ha, i ho constatareu cada dia, simplement a reentrar en aquesta Felicitat, en aquest Foc de l' Amor devorant, que és la vostra Herència, la vostra Promesa, el vostre Origen i la vostra Finalitat.

Jo sóc CHRIST, el Camí, la Veritat i la Vida, acomplint la Nova Eucaristía en aquest món, anomenat el Retorn. Llavors, aneu en Pau, sigueu en la Gràcia, us beneeixo i us Estimo, perquè som l' Amor de tota Eternitat. Que la meva Benedicció i el Foc de la Veritat es dipositin en aquest instant, creant en vosaltres aquesta Flama eterna on cap por pot subsistir. Us beneeixo, i dono Gràcies per la vostra Acollida, i dono Gràcies a la nostra Dansa celestial, en aquesta mateixa Terra, en la seva Ascensió tan esperada, i tan temuda, per alguns de vosaltres.

Tot està en vosaltres. Res no pot subsistir d'allò que no està en vosaltres. Res no pot subsistir d'allò que ha estat anomenat l' il·lusió i l' efímer.

Jo sóc el Camí, la Veritat i la Vida, la que arriba a la vostra ànima i al vostre Esperit.


Transmès per: El col·lectiu dels infants de la Llei de l'U
Traduït per: Sijah


No hay comentarios:

Publicar un comentario